NU. Library

ขอเชิญนิสิตชั้นปี 2 ขึ้นไป ผู้ซึ่งได้เรียนวิชา Calculus 2 (รหัสวิชา 252183) มาแล้วและได้ระดับคะแนนวิชานี้เกรด B+ หรือเกรด A ขอเชิญเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ


"พี่ติวน้อง" เฟส 1 วิชา Calculus 2 (รหัสวิชา 252183) ให้กับน้อง ๆ ชั้นปี 1


ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น - 19.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักหอสมุด เริ่มโครงการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ถ้านิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ "พี่ติวน้อง" เฟส 1 โปรดลงทะเบียนได้ที่ URL: https://goo.gl/g3joaS